FAQ

Vuoden 2021–2022 kilpailun aikataulu:

  1. kierros – karsintakysymykset: 4.10.–16.11.2021

  2. kierros – analyysitehtävä: 1.12.2021.–18.1.2022

  3. kierros – finalistijoukkueiden esitykset (kansallinen loppukilpailu): 6.4.2022

Voittajajoukkueille järjestetään Euroopan keskuspankin isännöimä kansainvälinen palkintojenjakotilaisuus 3.5.2022

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

 

Kilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake. Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 4.10.2021.

Joukkueessa voi olla enintään neljä opiskelijaa sekä yksi opettaja.

Ei. Osallistuminen on ilmaista.

Opiskelijoiden on oltava 16–19-vuotiaita.

Joukkueessa on oltava opettaja, joten valitettavasti kilpailuun ei voi osallistua ilman opettajaa.

Karsintakysymyksistä on tehty harjoitteluversio, jonka käyttökertoja ei ole rajoitettu. Siirry harjoitteluversioon.

Jos joukkue pääsee jatkoon, se saa karsintakierroksen jälkeen sähköpostiviestin, jossa kerrotaan sen päässeen toiselle kierrokselle eli tehtäväkierrokselle.

Tehtävä- eli analyysikierrokselle pääsee parhaiden pisteiden ja nopeimpien vastausaikojen perusteella.

Joukkueisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse, ja heitä pyydetään ilmoittautumaan seuraavalle kierrokselle.

Kierroksella laadittavassa analyysissa joukkue esittää ajatuksiaan rahapolitiikasta. Tehtävän voi suorittaa monissa eri muodoissa, ja luovuus on valttia. Kilpailussa arvostetaan erityisesti vaikuttavia kertomuksia ja visuaalisia elementtejä sekä omaperäisyyttä, joten valmiiden materiaalien kopioiminen ei ole suositeltavaa. 

Kansallisen keskuspankin arviointiraati valitsee kolme analyysikierroksella parhaiten suoriutunutta joukkuetta. Nämä joukkueet kutsutaan esittämään tehtävänsä arviointiraadille kansallisessa finaalissa.

Kansallisten keskuspankkien järjestämissä kilpailuissa käytetään kunkin maan virallisia kieliä tai englantia.

Tämä on opettajan päätettävissä. Voi olla mielenkiintoista ja kilpailun kannalta hyödyllistä keskustella ohjauskoroista muiden opiskelijoiden kanssa.

Finaaliin päässeiden joukkueiden esitysten tulisi olla muodossa, joka sopii esitettäväksi arvosteluraadille paikan päällä. Esitys saa kestää enintään 20 minuuttia. Kaikkien joukkueen jäsenten (opettajaa lukuun ottamatta) tulisi osallistua esitykseen tasapuolisesti.

Kysymyksiin vastaaminen on yhtä tärkeä osa kokonaisuutta kuin varsinainen esitys. Kysymysten avulla raati arvioi joukkueen tietoja ja sitä, miten hyvin joukkue hahmottaa rahapolitiikkaa. Joukkueille voidaan esittää kysymyksiä myös taloustilanteeseen vaikuttavista ajankohtaisaiheista.

Tehtävät ja esitykset arvioi kunkin kansallisen keskuspankin asiantuntijoista koostuva raati.

Ei ole. Tehtävät anonymisoidaan, ja kaikkia joukkueita arvioidaan samojen kriteerien perusteella.

Raati arvioi, miten selkeä käsitys joukkueella on rahapolitiikasta ja tunteeko joukkue rahapolitiikkaan liittyvät käsitteet ja ajatukset. Arvioinnissa kiinnitetään myös huomiota rahapolitiikkaan liittyvien ilmaisujen ja termien käyttöön. Raati arvostaa luovia ratkaisuja, jotka perustuvat joukkueen omaan taustatyöhön. Jos joukkueen vastaus on PowerPoint-muodossa ja sen pituus ylittää 6 diaa, joukkue voi menettää pisteitä. Tehtävän voi palauttaa muussakin muodossa. Luovuus palkitaan.

Joukkueen esitys arvioidaan sen perusteella,

  • miten hyvin joukkue tuntee ja osaa käyttää rahapolitiikkaan liittyviä ilmaisuja ja termejä, miten hyvin esitys on jäsennetty ja miten luova esitys on

  • miten sujuva esitys on

  • miten tasapuolisesti joukkueen jäsenet osallistuvat esitykseen.

Esitykset pidetään kunkin maan kansallisessa keskuspankissa. 

Suomen kilpailun voittajajoukkue kutsutaan kansainväliseen Euroopan keskuspankin isännöimään palkintojenjakotilaisuuteen, joka toteutetaan Frankfurtista etäyhteyksin toukokuussa 2022. Tilaisuuteen osallistuu kaikkien mukana olleiden kilpailumaiden voittajajoukkueiden lisäksi EKP:n pääjohtaja ja kansallisten keskuspankkien pääjohtajia. 

Osallistujien henkilötietoja käsitellään tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Karsintakierroksella ja tehtävävaiheen aikana joukkue voi vetäytyä kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta. Jos joukkue haluaa vetäytyä kilpailusta sen jälkeen, kun se on saanut ja hyväksynyt kutsun kansallisessa keskuspankissa pidettävään esitykseen, joukkueenjohtajan tulisi viipymättä ottaa yhteyttä kotimaansa keskuspankin yhteyshenkilöön. Maan keskuspankki voi tällöin päättää kutsua esitysvaiheeseen jonkin toisen joukkueen.