PRIEBEH SÚŤAŽE01/10/2019 -> 21/11/2019

25/11/2019 -> 20/03/2020

19/05/2020 -> 20/05/2020

KVÍZ

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

KVÍZ

01/10/2019 -> 21/11/2019

KVÍZ

ZADANIE

25/11/2019 -> 20/03/2020

ZADANIE

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB

19/05/2020 -> 20/05/2020

ODOVZDÁVANIE CIEN V ECB