Pogosta vprašanja

Kakšni so roki v vsakem od treh krogov tekmovanja?

Časovnica tekmovanja 2019/2020*:

 • 1. krog – spletni kviz: 1. oktober – 28. november 2019
 • 2. krog – analiza: 29. november 2019 – 31. januar 2020 oddaja analize na spletni strani tekmovanja Generacija €uro.
 • 3. krog – predstavitev: 25. marec 2020, za ekipe ki bodo povabljene z elektronsko pošto, da pripravijo predstavitev.
 • Podelitev evropskih nagrad v ECB: 19. in 20. maj 2020.

* Datumi se lahko spremenijo.

Kako registriram našo ekipo za tekmovanje?

Izpolni to prijavnico

Kaj se zgodi, če bi jaz rad sodeloval, učitelj oz. učiteljica pa ne?

Žal v tem primeru sodelovanje ni mogoče, saj v tekmovanju lahko sodelujejo samo ekipe, v kateri je tudi učitelj oz. učiteljica.

Kje najdem več informacij o tem, kako se lotiti posameznih nalog?

Večina potrebnih informacij je na tej spletni strani, veliko koristnih informacij pa je tudi na spletni strani Evropske centralne banke in Banke Slovenije.

Kakšen rezultat moram doseči v kvizu za napredovanje v drugi krog?

Ekipe, ki dosežejo 95% ali več, bodo v 2. krog napredovale samodejno. Ekipe z rezultatom blizu 95% bodo morda povabljene, da se registrirajo za 2. krog.

Ali lahko vadim za kviz?

Priporočamo, da kviz rešiš večkrat, preden se registriraš za tekmovanje in rešuješ pravi kviz. Poskusni kviz najdeš na tej spletni strani: 1) tako da klikneš »Kviz« ali »Kviz za vajo«, če tekmovanje že poteka; ali 2) tako da klikneš »Poskusi kviz za vajo «, če je tekmovanje končano.
Za vajo lahko kviz rešuješ vedno, tudi če 1. krog in/ali tekmovanje še teče.

Kako vem, ali sem kviz uspešno opravil?

Po opravljenem kvizu bo ekipi poslano e-poštno sporočilo z vabilom k sodelovanju v 2. krogu tekmovanja.

Kakšne so naloge v 2. in 3. krogu?

Dijaki bodo morali pisno (2. krog) in ustno (3. krog) predstaviti ekonomsko in denarno analizo ter napovedati, ali bo Svet ECB obrestne mere za euroobmočje zvišal, znižal ali pustil nespremenjene. Pred začetkom obeh krogov bodo na tej spletni strani objavljena dodatna pojasnila.

Ali lahko druge sošolce in sošolke prosimo, da nam pomagajo pri analizi in predstavitvi?

O tem odloči učitelj oz. učiteljica v ekipi. Seveda pa bo živahna razprava v razredu o tem, kje postaviti obrestno mero, vedno zanimiva.

Kakšno oblikovanje dokumenta je predpisano za analizo?

Ekipe morajo napisati analizo, v kateri jasno izrazijo svojo odločitev glede obrestnih mer in utemeljitev zanjo.

Ekipe lahko obliko analize prosto izberejo same – same lahko odločijo, kako bodo predstavile svoje argumente. Izvirnost bo nagrajena, pristopu kopiraj-prilepi pa se je bolje izogibati.

Analiza ne sme biti daljša od 2.000 besed (in lahko vključuje table in grafe). Prosimo, uporabite pisavo Arial 12 točk, razmik med vrsticami 1,5 vrstice, razmik med odstavki 1,5 vrstice. 

Kakšna oblika je zahtevana za predstavitev?

Ekipe lahko prosto izberejo obliko predstavitve, vendar je zaželeno, da odločitev o obrestnih merah in utemeljitev zanjo predstavijo v skladu s strukturo uvodne izjave za tiskovno konferenco, na kateri predsednik ECB predstavi sklep Sveta ECB o obrestnih merah.

Predstavitev ne sme biti daljša od 20 minut in pri njej morajo enakovredno sodelovati vsi člani ekipe (razen učitelja).

Kakšen je namen zagovora po predstavitvi?

Zagovor z vprašanji in odgovori je ravno tako pomemben kot predstavitev sama. Žirija bo preverila, kako dobro člani ekipe poznajo in razumejo denarno politiko ter kako utemeljujejo svojo obrestno odločitev. Člani žirije lahko postavijo tudi vprašanja o aktualnih dogajanjih, ki bi lahko vplivala na gospodarstvo.

Kdo bo ocenil analize?

Žirija, v kateri bodo strokovnjaki Banke Slovenije (v tekmovanju evropskih in mednarodnih šol bodo v žiriji strokovnjaki ECB).

Kdo bo ocenil predstavitve?

Žirija, v kateri bodo strokovnjaki Banke Slovenije (v tekmovanju evropskih in mednarodnih šol bodo v žiriji strokovnjaki ECB).

Ali bodo člani žirije pri ocenjevanju analize vedeli, iz katere šole prihaja ekipa?

Ne. Žirija bo analizo ocenila izključno po merilih, ki so navedena spodaj.

Ali bodo člani žirije pri ocenjevanju predstavitve vedeli, iz katere šole prihaja ekipa?

Da, ko bo ekipa imela predstavitev, bo žirija poznala imena članov ekipe ter ime šole, iz katere prihaja. Vseeno pa bo predstavitev ocenjevala samo na podlagi spodaj navedenih meril.

Kakšna bodo merila za ocenjevanje analize?

Merila bodo naslednja:

 • utemeljitev predlagane odločitve o obrestnih merah
 • natančnost te odločitve
 • poznavanje in natančna raba strokovnih izrazov s področja denarne politike
 • kreativnost in raziskovalno delo.

Ocena je lahko nižja, če je analiza daljša od 2.000 besed.

Po kakšnih merilih bo izbran zmagovalec v 3. krogu (predstavitev)?

Merila bodo naslednja:

 • utemeljitev predlagane odločitve o obrestnih merah
 • natančnost te odločitve
 • poznavanje in natančna raba strokovnih izrazov s področja denarne politike
 • struktura predstavitve
 • kakovost ustne predstavitve
 • raven sodelovanja med člani ekipe
 • metoda, ki jo ekipa izbere za potek predstavitve.

Kje bodo potekale predstavitve?

V Banki Slovenije (oziroma v ECB v tekmovanju evropskih in mednarodnih šol).

Ali moramo za predstavitev prinesti svojo opremo (računalnik, projektor ipd.)?

Ne. Vse, kar morate prinesti, je predstavitev, ki je shranjena na nosilcu, kot je USB-ključ ali CD-ROM. Za podrobnejše informacije se obrnite na kontaktno osebo v ECB. 

Ali bomo dobili popravljeno analizo in razlago ocene?

Ne, analize bo obdržala Banka Slovenije (oziroma ECB v tekmovanju evropskih in mednarodnih šol).

Kaj je zaključna podelitev evropskih nagrad?

Vse zmagovalne ekipe (ekipe, ki so sodelovale v delu tekmovanja, ki ga organizirajo nacionalne centralne banke, ter zmagovalna ekipa iz dela tekmovanja, ki ga organizira ECB) bodo povabljene na dvodnevni dogodek v ECB v Frankfurtu na Majni v Nemčiji, kjer jim bo predsednik ECB podelil priznanja.

Kaj se zgodi z mojimi osebnimi podatki?

Osebni podatki, kot so tvoje ime in priimek, ime šole ali e-poštni naslov, se uporabljajo samo za organizacijo tekmovanja. Med 2. krogom (analiza) ti podatki ne bodo razkriti članom ocenjevalne žirije. Z osebnimi podatki tekmovalcev bomo ravnali v skladu z izjavo o varstvu zasebnosti.

Kaj storimo, če se mora naša ekipa iz katerega koli razloga umakniti iz tekmovanja?

V času 2. kroga lahko odstopite kadar koli, ne da bi morali zato narediti karkoli. Če pa ste povabljeni v 3. krog in povabilo sprejmete, mora vodja ekipe čimprej obvestiti kontaktno osebo v ECB . ECB se zatem lahko odloči, da v zadnji krog tekmovanja povabi drugo ekipo.

Imam vprašanje, na katero zgoraj ni odgovora. Na koga se lahko obrnem?

Na kontaktno osebo.

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

GRADIVA