POGOJI TEKMOVANJA

Kakšni so roki tekmovanja?

Časovnica tekmovanja v šolskem letu 2019/20:

I. krog – spletni kviz: 1. oktober – 28. november 2019 
Najboljše ekipe bodo povabljene na naslednjo stopnjo tekmovanja.

II. krog – referat: 29. november 2019 – 31. januar 2020

III. krogpredstavitev, ki jo pripravijo ekipe v finalu: 25. marec 2020

Podelitvena slovesnost za vse zmagovalce bo 19. in 20. maja 2020 v Evropski centralni banki v Frankfurtu na Majni v Nemčiji.

Vendar se datumi lahko spremenijo.

Kako se registriramo?

Povsem preprosto: samo izpolnite ta obrazec. Registrirate se lahko od 1. oktobra 2019.

Koliko članov oz. članic je lahko v naši ekipi?

Največ pet in še učitelj oz. učiteljica, ki vas bo usmerjala.

Je treba za sodelovanje plačati?

Ne, sodelovanje v tekmovanju je brezplačno.

Velja kakšna starostna omejitev?

Dijaki oz. dijakinje morajo biti stari od 16 do 19 let.

Kaj se zgodi, če bi radi sodelovali, učitelj oz. učiteljica pa ne?

Če ekipa želi sodelovati, je udeležba učitelja oz. učiteljice obvezna. Zato brez podpore učitelja oz. učiteljice žal ne boste mogli sodelovati.

Kako se lahko pripravimo na kviz v prvem krogu?

Za začetek lahko za vajo rešujete poskusno različico kviza. Rešite ga lahko, kolikorkrat hočete. Poskusna različica kviza je tukaj.

Kako bomo vedeli, da smo se uvrstili v naslednji krog?

Če boste uspešni, bo vaša ekipa po zaključku prvega kroga dobila e-poštno sporočilo z vabilom za sodelovanje v drugem krogu (referat).

Kakšni so pogoji za napredovanje v drugi krog?

V drugi krog (referat) bo napredovalo vsaj 20 ekip na podlagi največjega števila točk in najkrajšega časa reševanja kviza v prvem krogu.

Ekipe bodo po e-pošti povabljene, da se registrirajo za naslednji krog.

Nam lahko poveste več o referatu (drugi krog)?

Pripraviti boste morali referat, v katerem boste pojasnili svoje poglede na denarno politiko. Naloga je lahko v veliko različnih oblikah, zato bodite ustvarjalni. Pričakujemo močne pripovedne in vizualne elemente. Ne prepisujte iz drugih virov – izvirnost bo nagrajena. Če se boste odločili predložiti predstavitev v programu PowerPoint, ne sme biti daljša od 30 diapozitivov. Več podrobnosti bo objavljenih na tem spletnem mestu pred začetkom drugega kroga.

Žirija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki iz Banke Slovenije, bo izbrala pet najboljših referatov. Pet ekip, uvrščenih v finale, bo povabljenih, da svoj izdelek predstavijo žiriji.

Morata biti referat in predstavitev predstavljena v kakšnem določenem jeziku?

Jezik tekmovanj, ki jih organizira Banka Slovenije, je slovenščina.

Lahko prosimo druge sošolce in sošolke, da nam pomagajo pri referatu?

O tem odloči učitelj oz. učiteljica v ekipi. Živahna razprava v razredu o določanju obrestnih mer je lahko zanimiva za vaše sošolce in sošolke, vam pa pomaga oblikovati utemeljitev za vaš projekt.

Kakšna oblika je zahtevana za predstavitev?

Predstavitve v finalu morajo biti v obliki, ki je primerna za predstavitev v živo pred žirijo. Predstavitev ne sme biti daljša od 20 minut, pri njej pa morajo enakovredno sodelovati vsi člani in članice ekipe (razen učitelja oz. učiteljice).

Kakšen je namen zagovora z vprašanji in odgovori po predstavitvi?

Zagovor z vprašanji in odgovori po predstavitvi je enako pomemben kot sama predstavitev. Žirija bo preverila, kako dobro vaša ekipe pozna in razume denarno politiko. Člani žirije vas lahko povprašajo tudi o aktualnih dogajanjih, ki vplivajo na gospodarstvo.

Kdo bo ocenjeval referate in predstavitve?

Žirija, v kateri bodo strokovnjaki iz Banke Slovenije.

Bo žirija pri ocenjevanju referatov vedela, iz katere šole prihaja ekipa?

Ne, referati bodo anonimizirani in vse ekipe bodo ocenjene po enakih merilih.

Kako bo referat ocenjen?

Žirija bo pričakovala jasno razumevanje denarne politike in bo ocenjevala, ali vaša ekipa pozna koncepte in ideje, povezane z denarno politiko. Ocenjevala bo tudi vašo rabo strokovnih izrazov s področja denarne politike. Žirija poleg tega želi videti ustvarjalne projekte, ki jih boste pripravili na podlagi svojega raziskovanja. Naj vas opozorimo: če se boste odločili za predstavitev v programu PowerPoint in bo ta daljša od 30 diapozitivov, je vaš referat lahko kaznovan. Lahko pa uporabite tudi druge oblike. Ustvarjalnost bo nagrajena.

Po kakšnih merilih bo izbran zmagovalec v krogu predstavitve?

Žirija bo ocenjevala naslednje:

  • poznavanje in natančna raba strokovnih izrazov s področja denarne politike, struktura vaše predstavitve in ustvarjalnost, s katero jo boste predstavili
  • kakovost ustne predstavitve
  • raven sodelovanja med člani in članicami ekipe.

Kje bodo potekale predstavitve?

Predstavitve bodo potekale v Banki Slovenije. Več informacij o datumu predstavitve in o tehničnih zahtevah bo na voljo pred začetkom kroga predstavitve. 

Kaj je zaključna podelitev evropskih nagrad?

Vse zmagovalne ekipe bodo povabljene v ECB v Frankfurt na Majni v Nemčiji, kjer bo potekala podelitev nagrad, del katere bo tudi slovesnost s predsednico ECB in guvernerji nacionalnih centralnih bank. Organizirane bodo tudi okrogle mize o aktualnih temah in ogled znamenitosti.

Kaj se zgodi z mojimi osebnimi podatki?

Z osebnimi podatki tekmovalcev in tekmovalk bomo ravnali v skladu z izjavo o varstvu zasebnosti.

Kaj storimo, če mora naša ekipa iz kateregakoli razloga odstopiti od tekmovanja?

Med kvizom in referatom lahko odstopite kadarkoli, ne da bi morali zato karkoli narediti. Ko pa ste izbrani za finalista in povabljeni na predstavitev ter povabilo sprejmete, mora vodja ekipe čim prej obvestiti kontaktno osebo v Banki Sloveniječe želite odstopiti. Banka Slovenije se potem lahko odloči, da v zadnji krog tekmovanja povabi drugo ekipo.

Na naše vprašanje ne najdemo odgovora tukaj. Kdo nam lahko pomaga?

Obrnite se na kontaktno osebo v Banki Slovenije.

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

GRADIVA