WEDSTRIJDVOORWAARDEN

De Generation €uro Students’ Award wordt door de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken (NCB's) georganiseerd voor scholieren van middelbare scholen in de eurolanden.

Op de wedstrijd zijn de wedstrijdvoorwaarden en de regels op deze website van toepassing. Deelname aan de wedstrijd staat open voor scholieren van 16 tot en met 19 jaar oud op het moment van inschrijving op deze website. De quiz is de eerste van twee rondes. Je kunt je slechts één keer voor de quiz inschrijven en je bij één wedstrijdteam aansluiten.

Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend mogelijk wanneer de wedstrijdvoorwaarden en de regels uit de privacyverklaring worden geaccepteerd en de namen en e-mailadressen van de leerlingen worden geregistreerd. Door deze gegevens in te voeren, stemmen deelnemers ermee in dat de naam van het winnende team en de namen en foto’s van de teamleden worden gepubliceerd op de website van de ECB en van de betrokken NCB en/of dat die namen worden bekendgemaakt bij openbare evenementen. Van de winnende teams worden bij de landelijke en/of de Europese prijsuitreiking waarschijnlijk foto- en/of video-opnamen gemaakt. Deze foto’s/video’s mogen op internet, sociale media en in andere media worden gepubliceerd.  

Deelnemers die dat willen, kunnen de ECB en de betrokken NCB's toestemming geven hen in de toekomst per e-mail te informeren over andere wedstrijden of evenementen.

De ECB en de betrokken NCB's zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige, niet correct ingezonden of vertraagde inzendingen tijdens het inschrijfproces.

Op grond van de hoogste scores en de snelste tijd bij de quiz gaan ten minste twintig van de teams die de quizronde voltooien door naar de volgende ronde (de opdracht). De teams die door mogen naar de volgende ronde krijgen hiervan per e-mail bericht en een uitnodiging zich voor de tweede ronde in te schrijven.

De winnende teams van de opdrachtronde krijgen per e-mail bericht. De ECB of de betrokken NCB's mogen de namen van de winnende teams en teamleden bekendmaken op hun website, via sociale media en op openbare evenementen, en de winnende opdrachten en/of presentaties publiceren.

De winnende teams krijgen een prijs die is uitgekozen door hun NCB. Prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet geruild voor contanten. De betrokken NCB's behouden zich het recht voor de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alle winnende teams krijgen bovendien een certificaat uitgereikt op de prijsuitreiking, die bij de ECB in Frankfurt wordt gehouden.

De besluiten van de jury zijn definitief. Het is mogelijk dat teams die aan de laatste ronde meedoen feedback krijgen. De beoordelingscriteria die in beide rondes worden toegepast worden op deze website en in de lerarenbrochure uitgelegd.

De ECB en de betrokken NCB's behouden zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, te onderbreken of in zijn geheel gedeeltelijk te staken. In dat geval zullen de ECB en de betrokken NCB's niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

SPEEL DE

PROEFVERSIE

VAN DE QUIZ!

MATERIALEN