INFORMÁCIE O SÚŤAŽI

O čom je súťaž pre študentov Generácia €uro?

 

Cieľom súťaže pre študentov Generácia €uro, ktorá prebieha každý rok, je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok. Prostredníctvom informácií o funkcii menovopolitických nástrojov, predovšetkým rozhodnutí o úrokových sadzbách, a na základe niektorých údajov, ktoré má k dispozícii Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), si študenti vytvoria predstavu o úlohe centrálnej banky. Cieľom súťaže je tiež rozšíriť povedomie študentov o Eurosystéme a prehĺbiť ich všeobecné poznatky o svete financií.

 

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

 

Na súťaži sa môžu zúčastniť tímy študentov stredných škôl zo zúčastnených krajín eurozóny. V jednotlivých zúčastnených krajinách súťaž organizujú príslušné národné centrálne banky. Študenti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, musia mať v čase registrácie vek od 16 do 19 rokov. Vstup do súťaže nie je podmienený štúdiom konkrétneho predmetu. V tíme môže byť najviac päť študentov a jeden učiteľ. Všetci členovia tímu musia byť z rovnakej školy. Z tej istej školy sa však do súťaže môže prihlásiť viacero tímov.

 

Čo môžete vyhrať?

 

Finalistom súťaže na národnej úrovni budú odovzdané diplomy a vecné ceny pri príležitosti odovzdávania cien v Národnej banke Slovenska (NBS) v Bratislave.

 Víťazné tímy zo všetkých zúčastnených krajín dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien s účasťou prezidenta ECB a guvernérov centrálnych bánk, ktoré sa uskutoční 19. a 20. mája 2020 v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom. Letenky a ubytovanie hradí ECB. Každý tím sprevádza jeden učiteľ. Počas týchto dvoch dní sa víťazné tímy budú môcť zapojiť do diskusií s odborníkmi ECB a zúčastniť sa na rôznych prezentáciách a prehliadkach.

 Ak sa vám aj nepodarí postúpiť medzi finalistov, už len samotná účasť na súťaži je cennou skúsenosťou.

 

Aký je harmonogram súťaže, ktorá prebieha v školskom roku 2019 – 2020?

 

Prvé kolo – online kvíz – bude prebiehať od 1. októbra 2019 do 21. novembra 2019. Najlepšie tímy postúpia do ďalšieho kola súťaže.

 

Druhé kolo – zadanie – bude prebiehať od 25. novembra 2019 do 7. februára 2020. Na záver, 20. marca 2020, sa uskutoční prezentácia s pohovorom.

 

Upozorňujeme, že harmonogram sa môže zmeniť.

 

Ako sa môžeme do súťaže zapojiť?

 

Je to jednoduché. Najskôr je potrebné vytvoriť tím (najviac päť študentov a jeden učiteľ) a zaregistrovať sa. Registrácia je možná od 1. októbra 2019.

 Po zaregistrovaní sa môžete pustiť do práce. V cvičnom online kvíze si najskôr preveríte svoje vedomosti. Keď budete pripravení, vyplníte ostrú verziu kvízu. Pripomíname, že cvičný kvíz si môžete vyskúšať aj viackrát, ale na ostrú verziu kvízu máte len jeden pokus.

 Najlepšie tímy z kvízového kola postupujú do ďalšieho kola, v ktorom musia vypracovať zadanie. Buďte kreatívni. Svoje argumenty môžete vyjadriť rôznymi spôsobmi, napr. pomocou videí, simulácií, kresieb či animácií. Vo výbere spôsobu prezentácie máte voľnú ruku. Detailné inštrukcie k zadaniu pre 2. kolo pošleme e-mailom postupujúcim tímom.

Tímy s najlepšie vypracovaným zadaním následne postupujú do záverečného kola, v ktorom majú pred porotou zloženou z odborníkov z centrálnych bánk predniesť prezentáciu, tzn. obhájiť svoj projekt zo zadania. Po prezentácii nasleduje pohovor.

 

Ako bude určený víťazný tím?

 

Každá zúčastnená národná centrálna banka vyberie jeden víťazný tím. Všetky vybrané víťazné tímy dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien v ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

 

Kde nájdeme informácie o menovej politike?

 

Pri príprave zadania a prezentácie môžete o pomoc požiadať svojho učiteľa.

Užitočné informácie nájdete aj na internetovej stránke ECB a na internetovej stránke svojej národnej centrálnej banky.

 

Na koho sa môžeme obrátiť so žiadosťou o ďalšie informácie?

 

Každá krajina má na účely tejto súťaže svoju vlastnú kontaktnú osobu. Kontaktné údaje nájdete na internetovej stránke súťaže na stránke príslušnej krajiny. Na Slovensku je kontaktnou osobou: Peter Szuttor, sutaz@nbs.sk

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

MATERIÁLY

Nájdete nás na Facebooku