GRADIVA

Ta gradiva so bila pripravljena v pomoč dijakom in učiteljem v vseh krogih tekmovanja.

Več informacij o denarni politiki Eurosistema je na voljo na spletnem mestu ECB. Video posnetki s prejšnjih tekmovanj so na voljo na kanalu dijaškega tekmovanja Generacija €uro na YouTubu.

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO

POSKUSI

KVIZ ZA VAJO