MATERIÁLY

Tieto stránky majú učiteľom ako koordinátorom tímu poskytnúť informácie potrebné na podporu študentov v jednotlivých kolách súťaže. Ich cieľom je prispieť k zabezpečeniu konzistentnosti a kvality prác študentov.

Príručka pre učiteľov obsahuje informácie potrebné na vedenie a podporu študentov v jednotlivých kolách súťaže, ako aj pravidlá a organizačné postupy súťaže. Národná banka Slovenska okrem toho v prípade potreby organizuje školenia alebo webináre pre učiteľov a študentov, ktoré vedú členovia odbornej poroty súťaže. O ich konaní budú tímy informované e-mailom na zaregistrované adresy.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

Nájdete nás na Facebooku