TAUSTAMATERIAALIA

Näille sivuille on koottu ohjemateriaalia kilpailun eri kierroksia varten.

Lisätietoa eurojärjestelmässä harjoitettavasta rahapolitiikasta on EKP:n verkkosivustollaYoutuben Generation €uro Students’ Award -soittolistalla on videoita edellisistä kilpailuista. 

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN

HARJOITTELE

VASTAAMISTA

KARSINTAKYSYMYKSIIN