INFORMATIONSMATERIAL

Detta material har sammanställts för att hjälpa deltagare genom tävlingens omgångar.

Mer information om eurosystemets penningpolitik finns på ECB:s webbplats. Videor från tidigare tävlingar finns på spellistan Generation €uro Students’ Award på YouTube.

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!

TESTA

FÖRSÖKSVERSIONEN

AV FRÅGORNA!