Veelgestelde vragen

De Generation €uro Students’ Award is een teamwedstrijd over drie ronden die eindigt met een nationale prijsuitreiking. Daarna volgt de Europese slotceremonie in de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Het doel van de wedstrijd is leerlingen uit het secundair onderwijs in het eurogebied (tussen 16  en 19 jaar) de kans te bieden vertrouwd te raken met begrippen zoals prijsstabiliteit, monetair beleid en rentetarieven. De wedstrijd bestaat uit een onlinequiz en twee andere proeven waaruit de economische kennis van de leerlingen moet blijken, maar ook hun kritische zin en hun creativiteit…

 

De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar die in het eurogebied wonen. De deelnemers moeten in de laatste jaren van de middelbare school zitten. Alle leerlingen mogen meedoen, ongeacht hun vakkenpakket. Wie dat wil, kan meer dan één keer meedoen, op voorwaarde dat hij of zij niet in hetzelfde team zit (als vorig jaar). De leerlingen vormen teams van vier of vijf leerlingen en wijzen een leerkracht als begeleider aan. De leerkracht en de leerlingen mogen zelf hun team samenstellen. Wel moeten alle teamleden van dezelfde school afkomstig zijn. Elk team dient een van de leerling-teamleden tot teamleider te benoemen. De leerkracht moet behoren tot de school die deelneemt aan de wedstrijd en dient aan ten minste een van de teamleden les te geven. Eenzelfde school kan verschillende teams afvaardigen, op voorwaarde dat ze door verschillende leerkrachten worden begeleid.

De wedstrijd bestaat uit drie ronden: een online quiz (1ste ronde), een presentatie in een vorm naar keuze over het monetair beleid met een onderbouwd voorstel van beslissing (2de ronde) en ten slotte de finale in de Nationale Bank waarin de teams mondeling antwoorden op actualiteitsvragen over het monetair beleid en op vragen over hun in de tweede ronde voorgestelde beslissingen. De winnaars van de verschillende deelnemende landen worden uitgenodigd voor een virtuele slotceremonie waarbij ze hun vragen mogen stellen aan Christine Lagarde, de presidente van de Europese Centrale Bank, die hen ook hun certificaat zal overhandigen.

Praktisch:

  • Ronde 1: Online quiz (4 oktober - 8 november 2021) Nadat de deelnemers hun team hebben samengesteld en de inschrijving hebben voltooid, mogen ze van start gaan met de onlinequiz over de ECB, het Eurosysteem, het monetair beleid, de euro, enz. De teams met de hoogste scores gaan door naar de tweede ronde... en worden uitgenodigd voor een online opleiding ‘op maat’ door specialisten monetair beleid van de Nationale Bank op 17 november 2021.
  • Ronde 2: Beslis en leg uit (deadline 25 februari 2022) Tijdens de tweede ronde moeten de teams het monetair beleid in hun eigen woorden uitleggen… en beargumenteerde beslissingen voorstellen. Aan hen om de relevante gegevens te vinden — maar ze worden niet aan hun lot overgeleverd!
  • Finale: actualiteitsvragen (20 april 2022) De teams die doorgaan naar de derde ronde moeten actualiteitsvragen beantwoorden: Waarom is de rente laag? Wat zijn de risico’s? Hoe eruitkomen? De experts van de Nationale Bank, uit de onderwijswereld en uit de media wachten op jullie.

De timing en het verloop van de wedstrijd zijn onder voorbehoud.

De finalisten van elk van de twee Belgische wedstrijden ontvangen prijzen in de vorm van: aankoopbonnen voor alle teamleden en hun begeleider (ter waarde van respectievelijk € 150, € 75, € 50 en € 30) en geldprijzen voor hun scholen (respectievelijk € 1 000, € 700, € 500 en € 300). Het winnende team zal, indien de sanitaire maatregelen dit toelaten, samen met de laureaten van de andere deelnemende landen worden uitgenodigd voor een virtuele slotceremonie waarbij ze hun vragen mogen stellen aan Christine Lagarde, de presidente van de Europese Centrale Bank, die hen ook hun certificaat zal overhandigen.

Heb je nog vragen, bekijk dan de contactgegevens op deze site. We staan klaar om je te helpen.