Vanliga frågor

Tidsplanen för tävlingen 2021–2022 är följande:

  • Omgång 1 – flervalsfrågor online: 4.10.–16.11.2021

  • Omgång 2 – uppgift: 1.12.2021–18.1.2022

  • Omgång 3 – presentation (nationell final): 6.4.2022

Alla vinnande lag blir sedan inbjudna till prisceremonin den 3 maj 2022.

Den planerade tidsplanen kan ändras.

Fyll i formuläret. Registreringen öppnas den 4 oktober 2021.

Högst fyra medlemmar och en lärare för handledning.

Det finns inga avgifter. Deltagandet är gratis.

Deltagare ska vara mellan 16 och 19 år.

En lärare krävs för att ett lag ska kunna delta i tävlingen. I sådana fall kan ni tyvärr inte delta.

Öva med frågetävlingens testversion. Ni kan träna hur många gånger som helst på den. Testversionen för frågetävlingen finns här.

Om ert lag går vidare, kommer ett e-postmeddelande med en inbjudan till nästa omgång att skickas ut efter att den föregående omgången har avslutats.

Lag med högsta poäng och snabbast svarstid i den första omgången (frågeomgången) fortsätter till den andra omgången (uppgiftsomgången).

De inbjudna lagen kommer att kontaktas via e-post för att registrera sig till nästa omgång.

Ni ska förbereda en analys där ni förklarar era idéer om penningpolitik. Uppgiften kan göras i många olika format, så var kreativa! Lagen uppmanas att koncentrera sig på uppgiftens narrativa och visuella uttryck. Man bör inte kopiera från andra källor, originalitet belönas. 

En jury, som består av experter från nationella centralbanker, väljer ut de tre bästa uppgifterna. De tre finalisterna bjuds in till att presentera sina uppgifter för juryn.

Tävlingarna som arrangeras av de nationella centralbankerna sker på respektive nationella språk eller på engelska.

Det får läraren bestämma. En livlig diskussion om räntebeslut kan hjälpa ert projekt och dessutom vara intressant för era klasskamrater.

Finalisternas presentationer ska lämnas in i ett format som är lämpligt för en presentation inför juryn. Presentationerna bör vara högst 20 minuter långa. Alla lagmedlemmar (utom läraren) ska vara lika delaktiga i presentationen.

Frågestunden är lika viktig som själva presentationen. Juryn testar lagets kunskaper om och förståelse av penningpolitik. Juryn kan också fråga om aktuella händelser som påverkar ekonomin.

Uppgiften och presentationen bedöms av en jury som består av experter från de respektive nationella centralbankerna.

Nej. Uppgifter anonymiseras och varje lag bedöms enligt samma kriterier.

Juryn uppskattar en tydlig förståelse av penningpolitik och bedömer även om laget känner till olika koncept och idéer kring penningpolitik. Användning av penningpolitiska uttryck och termer bedöms också. Juryn vill också gärna se kreativa projekt där laget har gjort egen research. Laget kan straffas om en PowerPoint-presentation är över 6 bilder. Man kan också använda andra format istället. Kreativitet belönas.

Lagen bedöms enligt följande kriterier:

  • kunskap om penningpolitik, rätt användning av penningpolitiska uttryck och termer, presentationens struktur och kreativitet

  • färdigheter i muntlig framställning

  • de enskilda lagmedlemmarnas deltagande.

Uppgiften presenteras på plats på respektive nationell centralbank. 

Det segrande laget i den nationella finalen får en inbjudan till prisutdelningsceremonin i Europeiska centralbankens regi, som hålls på distans från Frankfurt i maj 2022. I ceremonin deltar utöver de segrande lagen från alla deltagande länder också ECB-ordföranden och de aktuella ländernas centralbankschefer.

Tävlingsdeltagarnas personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med integritetspolicyn.

Under frågeomgången och uppgiftsomgången kan ni dra er ur när som helst utan någon särskild åtgärd. Om ni vill dra er ur tävlingen efter att ert lag har bjudits in att delta i presentationsdelen och ni har accepterat inbjudan, ska er lagledare meddela kontaktpersonen vid den nationella centralbanken så snart som möjligt. Den berörda nationella centralbanken kan då bjuda in ett annat lag att delta i presentationsdelen.