Tävlingsvillkor

Generation €uro Students' Award är en tävling som organiseras av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i euroområdet för gymnasieelever i euroområdet.

Tävlingen styrs av dessa villkor och av reglerna på den här webbplatsen och i lärarhandledningen.

Tävlingen är öppen för elever som är mellan 16 och 19 år när de registrerar sig på den här webbplatsen. Flervalsfrågorna är den första av tre omgångar. Man kan bara registrera sig för frågetävlingen en gång och bara vara med i ett lag i tävlingen.

För att få delta måste man acceptera tävlingsvillkoren, reglerna för integritetspolicyn, och ange sitt fullständiga namn och sin e-postadress. Genom att ange dessa uppgifter godkänner deltagarna att det vinnande lagets namn liksom namn och foton på medlemmarna publiceras på ECB:s och den nationella centralbankens webbplatser och att de kan tillkännages på offentliga tillställningar. De vinnande lagen kommer antagligen att fotograferas eller filmas vid den nationella eller europeiska prisutdelningen och fotona eller filmerna kan publiceras på Internet eller i andra media.

Spelare kan välja att låta ECB och respektive nationell centralbank kontakta dem per e-post vid ett senare tillfälle med information om framtida tävlingar och/eller andra evenemang.

ECB och respektive nationell centralbank är inte ansvariga för ofullständiga, felaktigt inlämnade eller försenade uppgifter i registreringsprocessen.

De vinnande lagen från tävlingens första och andra omgång kommer att kontaktas per e-post. ECB eller respektive nationell centralbank kan komma att tillkännage lagens och medlemmarnas namn på sin webbplats eller vid offentliga tillställningar och eventuellt publicera den vinnande analysen.

De vinnande lagen från nationella skolor som deltar i tävlingar som anordnas av nationella centralbanker kommer att få pris från respektive nationell centralbank.

Dessutom kommer alla vinnande lag få certifikat vid den europeiska prisutdelningen som hålls vid ECB. Där får de möjlighet att träffa ECB:s ordförande och centralbankscheferna för de nationella centralbankerna i euroområdet.

Juryns beslut i andra och tredje omgången är slutgiltiga. Detaljerad återkoppling kan ges till lagen som deltar i tredje omgången. Bedömningskriterierna för båda omgångarna specificeras på denna webbplats och i lärarhandledningen.

ECB och respektive nationell centralbank förbehåller sig rätten att senarelägga, avbryta eller annullera tävlingen helt eller delvis. I sådant fall ska ECB och de respektive nationella centralbankerna inte hållas ansvarig för förlust eller skada som kan uppstå p.g.a. detta.